Υφαντή Φωτεινή

yfantiΠολιτικός Μηχανικός

Γεννήθηκε στην Άρτα την 20η Σεπτεμβρίου 1972. Είναι παντρεμένη με δύο παιδιά

Από το 2010, είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου: "Ιστορία της πόλης και της Κτιριοδομίας μετά τον 16ο αιώνα" με εξειδίκευση στις δομικές αποκαταστάσεις. Το 2002 απέκτησε το Δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού με κατεύθυνση ειδικότητα Υδραυλικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το 1997 απέκτησε το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Έργων Υποδομής από το ΤΕΙ Πατρών. Γνωρίζει την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.

Ασχολήθηκε επαγγελματικά με:

Από το 2007 έως το 2008, την υποστήριξης της διαχείρισης του έργου στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Γ΄ ΚΠΣ για το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων. (Κέρκυρα)

Από το 2002 έως το 2007 την επίβλεψη ως σύμβουλος μηχανικός των έργων της ΕΥΔΕ – ΠΑΘΕ και την διαχείριση και την αξιολόγηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων του Β΄ ΚΠΣ. (Αθήνα)

Από το 2000 έως το 2002 την κατασκευή δημοσίων έργων στο: Νέος Λιμένας Πατρών Β΄ Φάση (Πάτρα)

Από το 1997 έως το 1998 την κατασκευή δημοσίων έργων στο : Ευρεία παράκαμψη Πατρών κόμβος Κ4 – Κ5. (Πάτρα)

Παράλληλα από το 2002 έως σήμερα διατηρεί γραφείο πολιτικού μηχανικού καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του επαγγέλματος αυτού όπως μελέτες, κατασκευές, εμπειρογνωμοσύνες, εκτιμήσεις, παροχή τεχνικού & επενδυτικού συμβούλου κ.α.

Είναι μέλος στα μητρώα:

Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)

Μητρώο Ελεγκτών και Αξιολογητών του ΕΟΜΜΕΧ

Μητρώο Μονίμων Ενεργειακών Επιθεωρητών

Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

Μητρώο Ελεγκτών και Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ (ΕΣΠΑ)

Μητρώο Ελεγκτών και Αξιολογητώντου ΕΕΤΑΑ

Είναι μέλος στο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος