Μπάγιας Μιχαήλ

mpagiasΟικονομολόγος - Προϊστάμενος Εξωτερικών Ιατρείων Γ.Π.Π.Ν.Ι.

Είναι Οικονομολόγος - Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε και Προϊστάμενος Εξωτερικών Ιατρείων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος 2003-2006.

Διετέλεσε Αντινομάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων 2005.

Διετέλεσε Πρόεδρος Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου (ΣΝΟ), Πρόεδρος και Συντονιστής 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του BIC ΗΠΕΙΡΟΥ

Μέλος του Δ.Σ του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ιωαννίνων Μέλος του Δ.Σ. της επιτροπής του άρθρ. 18 του Ν. 2218/94 ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

Ήταν Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Παμβώτιδας 2006.

Διετέλεσε Διοικητικός Διευθυντής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 2009-2010.