Τσαρούχη Σοφία

tsarouxiΓεωλόγος - Γεωτεχνικός ΜSc. της Εγνατίας Οδού Α.Ε.

Καταγωγή: Ανήλιο Μετσόβου. - Οικ. Κατάσταση: Άγαμη.-

Επάγγελμα: Δρ. Γεωλόγος Γεωτεχνικός, MSc της Εγνατίας Οδού Α.Ε.,

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Περιβαλλοντικό σχεδιασμό Έργων Υποδομής.

Διδακτορική Διατριβή στο Α.Π.Θ. με θέμα: Ο ρόλος του νερού στην Ευστάθεια των πρανών και Νέες Τεχνικές Αποστράγγισης.

Επαγγελματική Δραστηριότητα: 1996 (6ος) - 2000 (1ος): Μηχανική Α.Ε. (Υπεύθυνη γεωλόγος του έργου:"Σήραγγα Προσαγωγής -Σήραγγα Προσπέλασης Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Συναφών Έργων ").- 2000 (1ος–8ος): Κ/Ξ (Μηχανική Α.Ε. –΄Αβαξ Α.Ε. -Μoχλός Α.Ε. – Αθηνά Α.Ε.) Υπεύθυνη γεωλόγος στο έργο του Τμήματος 3.2. της Εγνατίας Οδού «Ανθοχώρι -Ανήλιο, Σήραγγα Ανθοχωρίου». - 1999 (1ος–6ος): Διδασκαλία στα ΙΕΚ - ΔΕΛΤΑ (ΚΕΚ) / Εξόρυξη Μαρμάρων & Αδρανών Υλικών.- 2000 (9ος)–2004 (9ος): Εγνατία Οδός Α.Ε., Διεύθυνση Μελετών – Γεωτεχνικό Τμήμα (Έλεγχος Γεωλογικών-Γεωτεχνικών Μελετών & Επιβλέπουσα Συμβάσεων Γεωτεχνικών Μελετών). - 2004(9ος)– 2012 (12os): Εγνατία Οδός Α.Ε., Διεύθυνση Εποπτείας Έργων Δυτικού Τομέα (Επίβλεψη Κατασκευής Υπογείων έργων και Γεωτεχνικών εργασιών, καθώς και Επιβλέπουσα ή Αναπλ. Επιβλέπουσα Συμβάσεων Υπογείων Έργων και Φρέατος Εκκαπνισμού Σήραγγας Δρίσκου. – 2012 (12os) – έως σήμερα: Εγνατία Οδός Α.Ε., Διεύθυνση Υποστήριξης, Ανάπτυξης & Εκμετάλλευσης (Προϊσταμένη Σταθμών Διοδίων Μαλακασίου & Τύριας της Εγνατίας Οδού Α.Ε.) και παράλληλα καθήκοντα στην ομάδα επίβλεψης στο εργοτάξιο του Περιστερίου.

Συνδικαλιστική Δράση: 2003-2007: Αντιπρόσωπος Γεωλόγων στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας).- 2006-2009: Μέλος Δ.Σ. της Ένωσης Επιστημόνων της Εγνατίας Οδού Α.Ε. - 2009- 2010: Μέλος της Συντονιστικής επιτροπής της Εγνατίας Οδού. – 2010 -έως σήμερα: Γενική Γραμματέας στοΓεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (παράρτημα Ηπείρου και Ιονίων Νήσων).