Μπιστιόλης Αχιλλέας

mpistiolisΚτηνίατρος-Τ. Δ/ντής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων

Είναι κτηνίατρος και υπηρέτησε στο Νομό Ιωαννίνων στην Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Διετέλεσε:

Διευθυντής Κτηνιατρικής Νομού Ιωαννίνων,

Γενικός Διευθυντής Νομαρχίας Ιωαννίνων

Νομαρχιακός Σύμβουλος για 12 χρόνια

Αντινομάρχης για 2 χρόνια

Δημοτικός Σύμβουλος για 2 χρόνια

Πρόεδρος Αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπείρου

Πρόεδρος Κτηνιάτρων Ηπείρου

Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων ΓΕΩΤΕ & ΕΠΣΗΠ

Αντιπρόεδρος ΝΟΔΕ Ιωαννίνων (Υπεύθυνος Αγροτικού- Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

Σύνεδρος 3 φορές