Υπηρεσίες προς τους Πολίτες

  • Ολοκλήρωση της Διοικητικής Αναδιάρθρωσης- οργάνωσης των Υπηρεσιών σε Περιφερειακό επίπεδο.
  • Επέκταση της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
  • Απλούστευση διαδικασιών για ίδρυση επιχειρήσεων κ.α.
  • Ίδρυση γραφείου στήριξης αγροτών
  • Προώθηση των διαδικασιών στέγασης σε ιδιόκτητα κτίρια των Π.Ε. Άρτας και Πρέβεζας. Για το σκοπό αυτό είναι σε εξέλιξη πρωτοβουλίες για την παραχώρηση των ανενεργών στρατοπέδων του Κάστρου του Αγ. Ανδρέα (πρώην Στρατόπεδο Δούκα) στην Π.Ε. Πρέβεζας και του Στρατοπέδου Παπακώστα στην Π.Ε. Άρτας.