Παιδεία και Αθλητισμός

Πανεπιστήμιο - ΤΕΙ - Ε.Μ.Π.

Η Περιφέρεια συνεχίζει τις προσπάθειες και συνδράμει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την ίδρυση της Πολυτεχνικής σχολής καθώς και για τη δημιουργία Μεταπτυχιακών Τμημάτων στο ΤΕΙ Ηπείρου.

Συνεργάζεται στενά με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ε.Μ.Π. για την ανάπτυξη των ορεινών όγκων.

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Πρεβέζης

Συνέχιση της στήριξηςτης Σχολής και της προσπάθειας ανέγερσης νέων εγκαταστάσεων για πιο άνετη διαμονή των σπουδαστών.

Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Συνεργασία με τους Δήμους για εκσυγχρονισμό – επεκτάσεις σχολικής στέγης και βρεφονηπιακών σταθμών. Σε πρώτο στάδιο προωθείται η ολοκλήρωση του Ενιαίου Λυκείου Ηγουμενίτσας και ακολουθούν τα ώριμα αιτήματα Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας.

Αθλητικές εγκαταστάσεις

Η Περιφέρεια με προγραμματικές συμβάσεις θα συμβάλει, στο μέτρο που το επιτρέπουν οι διατιθέμενοι πόρου, στη βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων. Προωθεί την ανάπτυξη χειμερινών σπορ στα Θεοδώριανα.

Προωθούνται και ενισχύονται αθλητικές δράσεις πανελλήνιου ενδιαφέροντος.