Περιβάλλον

Διαχείριση απορριμμάτων / Νέοι βιολογικοί

Στα τρία χρόνια λειτουργίας της αιρετής Περιφέρειας Ηπείρου έγιναν σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την προστασία του Περιβάλλοντος, με:

 • την Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ στις περιφερειακές ενότητες Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας
 • με βελτιωτικές παρεμβάσεις για τη λειτουργία των ΧΥΤΑ Ελληνικού και Καρβουναρίου
 • με την προώθηση της κατασκευής νέων βιολογικών καθαρισμών και δικτύων αποχέτευσης
 • με την εξάλειψη εστιών ρύπανσης υδάτινων οικοσυστημάτων
 • Έχει δρομολογηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την κατασκευή μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

 

Για τη νέα περίοδο έχουν προγραμματιστεί:

 • Επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή της μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Προωθούνται έργα Διαχείρισης Λυμάτων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (παράλιοι οικισμοί & υγρότοποι), τα οποία μαζί με τα αντίστοιχα, υφιστάμενα και υπό κατασκευή, έργα πρόκειται να καλύψουν πάνω από το 90% του πληθυσμού της Ηπείρου, ήτοι:
 • Αποχέτευση παράλιων οικισμών Νομού Πρέβεζας (Λούτσα – Βράχος – Λυγιά – Κανάλι - Καστροσυκιά – Αρχάγγελος – Σινώπη – Σαμψούντα)
 • Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Συβότων, Πλασταριάς και Πέρδικας Δ. Ηγουμενίτσας. Είναι ήδη έτοιμα τα τεύχη δημοπράτησης. (προστασία παράλιας περιοχής)
 • Έργα συλλογής, μεταφοράς & επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αμβρακικού ( προστασία του υγρότοπου Αμβρακικού).
 • Έργα συλλογής, μεταφοράς & επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλοθέης και αναβάθμιση ΕΕΛ Φιλιππιάδας ( προστασία ποταμού Λούρου και υγροτόπου Αμβρακικού).

 

Υποδομές για Απορρίμματα

Για την επόμενη πενταετία, στα πλαίσια του, υπό αναθεώρηση, Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, προβλέπεται η δημιουργία:

 • Αποκεντρωμένων μονάδων κομποστοποίησης (1 ανά Π.Ε. εκτός από την Π.Ε. Ιωαννίνων που θα εξυπηρετείται από τη Μονάδα)
 • «Πράσινων Σημείων» (greenpoints) για την προώθηση της ανακύκλωσης καλύπτοντας το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας
 • Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για το σύνολο της Περιφέρειας
 • Ενός τουλάχιστον Χ.Υ.Τ. Αδρανών με μεταφορά υπολειμμάτων από τις Μονάδες ΑΕΚΚ
 • Κεντρικών μονάδων επεξεργασίας (1 ανά Π.Ε.) για τη διαχείριση της ιλύος

 

Φυσικό Αέριο - Ενέργεια

Η γεωγραφική θέση της περιοχής την καθιστά ενεργειακό κόμβο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη (άξονας Ελλάδας - Ιταλίας). Η Περιφέρεια:

 • Μετά την επιλογή διέλευσης του αγωγού ΤΑPμέσω Αλβανίας, θέτει ως άμεση προτεραιότητα το σχεδιασμό της επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου προς την Ήπειρο και τη δημιουργία αντίστοιχης ΔΕΠΑ.
 • Στηρίζει τις έρευνες για την ανεύρεση υδρογονανθράκων, ενώ ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος έχει ήδη καθορίσει τα προσδοκώμενα ανταποδοτικά τέλη.
 • Προωθεί την πράσινη ενέργεια, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα. Επενδύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της, ήδη έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα τα διοικητήρια Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας. Διεκδικεί την επιλογή του Αθαμάνιου, για ένταξή του στο πρόγραμμα για «Ενεργειακό χωριό». Καθορίζει όπως στα νέα διδακτήρια να γίνεται ο κτιριακός σχεδιασμός με τις αρχές της βιοκλιματικής.
 • Ενθαρρύνει τη δημιουργία μονάδων για ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων.
 • Επιδιώκει η αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων Άρτας και Κόνιτσας για τις τοπικές ανάγκες σε καλλιέργειες κ.α.

 

Ύδρεύσεις

 • Παρέχεται η συνδρομή στους Δήμους για την υλοποίηση έργων ύδρευσης.

 

Αμβρακικός κόλπος

Με την επίσπευση της διαδικασίας κατασκευής νέων αποχετευτικών δικτύων και βιολογικών καθαρισμών στους οικισμούς γύρω από το οικοσύστημα, θα επιτευχθεί ο πλήρης έλεγχος των πηγών ρύπανσής του. Επιδίωξή μας, είναι η απομάκρυνση των δεξαμενών πετρελαίου.

 

Λίμνη Παμβώτιδα

Ολοκληρώνεται η μελέτη αποκατάστασης του οικοσυστήματος της λίμνης των Ιωαννίνων, η οποία περιλαμβάνει και την τμήση του αναχώματος σε Αμφιθέα, ώστε να αποκατασταθεί η επικοινωνία με τις πηγές της.

Προγραμματίζεται η κατασκευή μητροπολιτικού - πολυθεματικού πάρκου στην περιοχή Ανατολής- Κατσικά, σύμφωνα και με το Ρυθμιστικό σχέδιο. Με την ολοκλήρωση της μελέτης βυθού και του Masterplan, που εκπονούνται από την Περιφέρεια, θα δρομολογηθούν και οι ανάλογες δράσεις.

 

 

Λίμνη Ζηρού

Αναβάθμιση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στη λίμνη του Ζηρού με σκοπό την ίδρυση παγκόσμιας εμβέλειας Ινστιτούτου Λιμνολογίας και Οικολογίας. Έχουν γίνει ήδη από την Περιφέρεια/Π.Ε. Πρέβεζας επισκευές και αναστηλώσεις των κτιρίων και οι εργασίες συνεχίζονται.

 

Ποταμοί

Οριοθέτηση του Αράχθου του μεγαλύτερου ποταμού της Ηπείρου, ώστε να διευκολυνθεί η προώθηση ενεργειών για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Περαιτέρω έλεγχοι για την προστασία Καλαμά και Λούρου.

 

Οριοθετήσεις ρεμάτων Π.Ε Πρέβεζας

Υλοποίηση των μελετών που έχουμε παραλάβει και δημοπρατήσει για οριοθετήσεις ρεμάτων

 

Προστατευόμενες περιοχές

Συνεργασία με τους Φορείς Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και αρωγή του έργου τους. Υλοποίηση έργων διαχείρισης - αποκατάστασης των προστατευόμενων περιοχών και οικοσυστημάτων (Αμβρακικός κ. λ. π.). Ανάπτυξη συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης λυμάτων και απορριμμάτων ιδίως στις συσκευασίες (σκοπός η αύξηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή).

 

Αντιπλημμυρικά έργα

Συνέχιση του προγράμματος καθαρισμού ρεμάτων και τάφρων σε κατοικημένες και αγροτικές περιοχές των τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων, που είχαν ως αποτέλεσμα την εξάλειψη πλημμυρικών φαινόμενων, που ήταν συχνά τα προηγούμενα χρόνια.

 

Πολιτική Προστασία

Συντονισμένη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών από τους κρατικούς φορείς, τα ερευνητικά κέντρα και το Πανεπιστήμιο για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων από ακραία φυσικά φαινόμενα. Συνεχίζεται η οργάνωση για την έγκαιρη προετοιμασία για το συντονισμό, πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Η Περιφέρεια συνδράμει το έργο Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος.

Αξιοποιούνται οι δυνάμεις και η προσφορά των εθελοντικών οργανώσεων στα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας.