Τουρισμός και Πολιτισμός

Προβολή της Ηπείρου, ως προορισμού 4 εποχών

Ήδη ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου ύψους 900.000€ περίπου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Η Περιφέρεια ετοιμάζει μια επιθετική προβολή για τα επόμενα έτη. Βρίσκονται σε εξέλιξη η δημιουργία έντυπου προωθητικού υλικού (φυλλαδίων), τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ, βίντεο, τουριστικού portal, καταχωρήσεων σε εθνικά και διεθνή ΜΜΕ, η επιλογή συμμετοχής μας σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πληθώρα ενεργειών που θα βοηθήσουν στην προβολή και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του τόπου μας. Σκοπός είναι η αλληλοσυμπλήρωση του θερινού και χειμερινού τουρισμού για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και καθιέρωση της Ηπείρου σαν προορισμό 4 εποχών.

Η κρουαζιέρα και ο μαθητικός τουρισμός, είναι νέες στοχεύσεις.

Επιδιώκεται η δημιουργία ειδικού προγράμματος κοινωνικού τουρισμού με περιοχές εφαρμογής τις ορεινές- ημιορεινές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κρίσης από την πτώση του εσωτερικού τουρισμού.

Οικολογικός τουρισμός

Τουριστική προβολή των ευαίσθητων οικοσυστημάτων (π.χ. υγρότοποι Ramsar, εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση) με πρόγραμμα δράσης για την αναβάθμισή τους (π.χ. σήμανση μονοπατιών). Ελεγχόμενη επισκεψιμότητα στις λοιπές προστατευόμενες περιοχές (Natura, Corine).

Ιαματικός τουρισμός

 H συνεχώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση προς τις περιοχές με ιαματικές πηγές (Αμάραντος, Καβάσιλα, Πρέβεζα) απαιτεί μια ολοκληρωμένη διαχείριση με στόχο την αναβάθμιση υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός Δικτύου Ιαματικών Λουτρών Ηπείρου, σε συνεργασία με τους Δήμους.

Ιατρικός τουρισμός

Προωθείται ο Ιατρικός τουρισμός, που αποτελεί τον τέταρτο πυλώνα της έξυπνης εξειδίκευσης της νέας προγραμματικής περιόδου.

 

Πολιτισμός - συνέργειες

Αρχαία Δωδώνη

Αναλαμβάνεται προσπάθεια ένταξης του αρχαιολογικού χώρου στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η Αρχαία Δωδώνη, μέσω του πιλοτικού – καινοτόμου προγράμματος της «Πολιτιστικής διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», έχει εξασφαλισμένους πόρους για την ολοκλήρωση των έργων αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου, έργων πρόσβασης και γενικότερα έργων ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου.

Αρχαία Νικόπολις

Ανάδειξη του μνημείου της Αρχαίας Νικόπολης, καθώς και όλων των Ρωμαϊκών και Βυζαντινών μνημείων της περιοχής. Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία του πρώτου πολιτιστικού πάρκου της χώρας (Master Plan Nicopolis).

Έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται οι προσπάθειες ένταξης του αρχαιολογικού χώρου στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Μέσω του προγράμματος «Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», έχουν εξασφαλιστεί πόροι για παρεμβάσεις επί του μνημείου, βασικές και ψηφιακές υποδομές.

Αρχαία Κασσώπη

Η αρχαία Κασσώπη που συγκαταλέγεται στους πλέον ελκυστικούς αρχαιολογικούς τόπους της Πρέβεζας, έχει επίσης εξασφαλισμένους πόρους από το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» έχει εξασφαλίσει πόρους για παρεμβάσεις επί του μνημείου, βασικές και ψηφιακές υποδομές που θα αυξήσουν σημαντικά την αναγνωρισιμότητα και επισκεψιμότητα του.

Αρχαία Αμβρακία

Η Αρχαία Αμβρακία, έχει επίσης εξασφαλισμένους πόρους από την «Πόλιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» για παρεμβάσεις επί του μνημείου, βασικές και ψηφιακές υποδομές.

Αρχαία Γίτανα

Ο αρχαιολογικός χώρος Γιτάνων, είναι ο πέμπτος που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της «Πολιτιστικής διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», έχοντας εξασφαλίσει πόρους για παρεμβάσεις επί του μνημείου, βασικές και ψηφιακές υποδομές.

Με τα έργα που προβλέπονται για τους πέντε προαναφερθέντες αρχαιολογικούς χώρους θα δημιουργηθεί ένα πρότυπο δίκτυο αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων, ώστε αφενός να προβληθεί ο πολιτισμός μας και αφετέρου να αυξηθεί και να διαχυθεί η επισκεψιμότητα σε όλες τις περιοχές της Ηπείρου.

Επιπλέον γίνονται συστηματικές προσπάθειες ώστε η αρχαία Νικόπολη και η Αρχαία Κασσώπη να γίνουν «δορυφόροι» του Φεστιβάλ Αθηνών και του Μεγάρου Μουσικής, με επιδίωξη η Ήπειρος να αποκτήσει διεθνή αίγλη στα πολιτιστικά δρώμενα.

Βυζαντινά Μνημεία Άρτας

Ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου της περιοχής της Άρτας, ως πρωτεύουσας του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Δημιουργία «Πολιτιστικής Διαδρομής» στα Βυζαντινά και Αρχαιολογικά Μνημεία της πόλης της Άρτας.

Αναστήλωση Μνημείων

Συνεχίζεται η αναστήλωση Βυζαντινών μνημείων σε όλη την Ήπειρο. Με την παράδοση της μελέτης, θα προωθηθούν οι εργασίες ανάδειξης και συντήρησης του Ιμαρέτ στην Άρτα.