Υποδομές

Τοπικά οδικά δίκτυα

 • Δίνεται βαρύτητα στην οδική ασφάλεια.
 • Βελτιώνονται σταδιακά τα επικίνδυνα σημεία του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου
 • Σε προτεραιότητα τίθενται οι αποκαταστάσεις των ζημιών από τα καιρικά φαινόμενα.
 • Συνεχίζεται το πρόγραμμα κατασκευής σύγχρονου οδικού δικτύου και συνδέσεων με κεντρικούς οδικούς άξονες.

   

Στον προγραμματισμό της Περιφέρειας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, έργα όπως:

 • Παράκαμψη Νικόπολης - Νέα είσοδος της πόλης της Πρέβεζας
 • Κατασκευή λεωφόρου Νιάρχου, με παράπλευρο ποδηλατόδρομο και πρόβλεψη διέλευσης τραμ
 • Περιφερειακή οδός Πάργας
 • Σύνδεση με Ιόνια Οδό από Κόμβο Καμπής – Γέφυρα Καλογήρου – Πρέβεζα
 • Κόμβος Παραμυθιάς επί της Εγνατίας μέχρι το Μεσοπόταμο για τη σύνδεση της Εγνατίας με την περιοχή Φαναρίου
 • Εθνική οδός από Πάργα έως Μεσοπόταμο και κόμβος Λούτσας
 • Δρόμος Θεσπρωτικού – Γέφυρα Μπακόλα για σύνδεσή του με τον κόμβο της Τύριας (επί της Εγνατίας).
 • Σύνδεση Τζουμέρκων με Ιόνια Οδού, μέσω του κόμβου Τερόβου,
 • Είσοδος πόλης Ηγουμενίτσας,
 • Βελτίωση επ. οδός Ελευθεροχώρι - Σούλι,
 • Οδική σύνδεση Ηγουμενίτσα- Πλαταριά
 • Κατασκευή του κόμβου Νεοχωρίου (Άρτας).
 • Διαπλάτυνση επ. οδού Περάνθης- Κομποτίου, σύνδεση με την Ιόνια Οδό.
 • Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Καστανιά- Τετράκωμο
 • Οδική σύνδεση Π.Ε. Άρτας με Π.Ε. Αιτωλοακαρνανία από Μεσόπυργο.
 • Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή της παραλίμνιας οδού στην τεχνητή λίμνη Πουρναρίου.

Σε επόμενο στάδιο εντάσσεται ο προγραμματισμός σύνδεσης της Λευκοθέας με τη Βροσύνα, του Ζαγορίου με την Εγνατία οδό και την παλαιά Εθνική Οδό.

Τραμ στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων

Η προοπτική λειτουργίας Μέσου Μεταφοράς Σταθερής Τροχιάς (ΤΡΑΜ) στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων για βιώσιμη λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος, αποτελεί στόχο μέσω της ένταξης του έργου στο πρόγραμμα "Διασυνδέοντας την Ευρώπη".

Αλιευτικά Καταφύγια

 • Ολοκληρώνονται τα Αλιευτικά Καταφύγια Παντοκράτορα Πρέβεζας και Κορωνησίας Άρτας
 • Προκήρυξη για τη σύνταξη μελέτης για τα αλιευτικά καταφύγια Νεοχωρίου και Σαλαώρας.
 • Νομιμοποίηση όλων των αλιευτικών στην Π.Ε., με επόμενο στόχο τον εκσυγχρονισμός τους.
 • Η Περιφέρεια, μετά τον καθαρισμό των καταφυγίων Βάλτου Πάργας, Λυγιάς και Καστροσυκιάς, συνεχίζει το πρόγραμμά της και σε άλλες παραθαλάσσιες περιοχές.