Περιβάλλον

Διαχείριση απορριμμάτων / Νέοι βιολογικοί

Στα τρία χρόνια λειτουργίας της αιρετής Περιφέρειας Ηπείρου έγιναν σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την προστασία του Περιβάλλοντος, με:

 • την Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ στις περιφερειακές ενότητες Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας
 • με βελτιωτικές παρεμβάσεις για τη λειτουργία των ΧΥΤΑ Ελληνικού και Καρβουναρίου
 • με την προώθηση της κατασκευής νέων βιολογικών καθαρισμών και δικτύων αποχέτευσης
 • με την εξάλειψη εστιών ρύπανσης υδάτινων οικοσυστημάτων
 • Έχει δρομολογηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την κατασκευή μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

 

Για τη νέα περίοδο έχουν προγραμματιστεί:

 • Επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή της μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Προωθούνται έργα Διαχείρισης Λυμάτων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (παράλιοι οικισμοί & υγρότοποι), τα οποία μαζί με τα αντίστοιχα, υφιστάμενα και υπό κατασκευή, έργα πρόκειται να καλύψουν πάνω από το 90% του πληθυσμού της Ηπείρου, ήτοι:
 • Αποχέτευση παράλιων οικισμών Νομού Πρέβεζας (Λούτσα – Βράχος – Λυγιά – Κανάλι - Καστροσυκιά – Αρχάγγελος – Σινώπη – Σαμψούντα)
 • Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Συβότων, Πλασταριάς και Πέρδικας Δ. Ηγουμενίτσας. Είναι ήδη έτοιμα τα τεύχη δημοπράτησης. (προστασία παράλιας περιοχής)
 • Έργα συλλογής, μεταφοράς & επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αμβρακικού ( προστασία του υγρότοπου Αμβρακικού).
 • Έργα συλλογής, μεταφοράς & επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλοθέης και αναβάθμιση ΕΕΛ Φιλιππιάδας ( προστασία ποταμού Λούρου και υγροτόπου Αμβρακικού).

 

Υποδομές για Απορρίμματα

Για την επόμενη πενταετία, στα πλαίσια του, υπό αναθεώρηση, Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, προβλέπεται η δημιουργία:

 • Αποκεντρωμένων μονάδων κομποστοποίησης (1 ανά Π.Ε. εκτός από την Π.Ε. Ιωαννίνων που θα εξυπηρετείται από τη Μονάδα)
 • «Πράσινων Σημείων» (greenpoints) για την προώθηση της ανακύκλωσης καλύπτοντας το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας
 • Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για το σύνολο της Περιφέρειας
 • Ενός τουλάχιστον Χ.Υ.Τ. Αδρανών με μεταφορά υπολειμμάτων από τις Μονάδες ΑΕΚΚ
 • Κεντρικών μονάδων επεξεργασίας (1 ανά Π.Ε.) για τη διαχείριση της ιλύος

 

Φυσικό Αέριο - Ενέργεια

Η γεωγραφική θέση της περιοχής την καθιστά ενεργειακό κόμβο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη (άξονας Ελλάδας - Ιταλίας). Η Περιφέρεια:

 • Μετά την επιλογή διέλευσης του αγωγού ΤΑPμέσω Αλβανίας, θέτει ως άμεση προτεραιότητα το σχεδιασμό της επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου προς την Ήπειρο και τη δημιουργία αντίστοιχης ΔΕΠΑ.
 • Στηρίζει τις έρευνες για την ανεύρεση υδρογονανθράκων, ενώ ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος έχει ήδη καθορίσει τα προσδοκώμενα ανταποδοτικά τέλη.
 • Προωθεί την πράσινη ενέργεια, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα. Επενδύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της, ήδη έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα τα διοικητήρια Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας. Διεκδικεί την επιλογή του Αθαμάνιου, για ένταξή του στο πρόγραμμα για «Ενεργειακό χωριό». Καθορίζει όπως στα νέα διδακτήρια να γίνεται ο κτιριακός σχεδιασμός με τις αρχές της βιοκλιματικής.
 • Ενθαρρύνει τη δημιουργία μονάδων για ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων.
 • Επιδιώκει η αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων Άρτας και Κόνιτσας για τις τοπικές ανάγκες σε καλλιέργειες κ.α.

 

Ύδρεύσεις

 • Παρέχεται η συνδρομή στους Δήμους για την υλοποίηση έργων ύδρευσης.

 

Αμβρακικός κόλπος

Με την επίσπευση της διαδικασίας κατασκευής νέων αποχετευτικών δικτύων και βιολογικών καθαρισμών στους οικισμούς γύρω από το οικοσύστημα, θα επιτευχθεί ο πλήρης έλεγχος των πηγών ρύπανσής του. Επιδίωξή μας, είναι η απομάκρυνση των δεξαμενών πετρελαίου.

 

Λίμνη Παμβώτιδα

Ολοκληρώνεται η μελέτη αποκατάστασης του οικοσυστήματος της λίμνης των Ιωαννίνων, η οποία περιλαμβάνει και την τμήση του αναχώματος σε Αμφιθέα, ώστε να αποκατασταθεί η επικοινωνία με τις πηγές της.

Προγραμματίζεται η κατασκευή μητροπολιτικού - πολυθεματικού πάρκου στην περιοχή Ανατολής- Κατσικά, σύμφωνα και με το Ρυθμιστικό σχέδιο. Με την ολοκλήρωση της μελέτης βυθού και του Masterplan, που εκπονούνται από την Περιφέρεια, θα δρομολογηθούν και οι ανάλογες δράσεις.

 

 

Λίμνη Ζηρού

Αναβάθμιση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στη λίμνη του Ζηρού με σκοπό την ίδρυση παγκόσμιας εμβέλειας Ινστιτούτου Λιμνολογίας και Οικολογίας. Έχουν γίνει ήδη από την Περιφέρεια/Π.Ε. Πρέβεζας επισκευές και αναστηλώσεις των κτιρίων και οι εργασίες συνεχίζονται.

 

Ποταμοί

Οριοθέτηση του Αράχθου του μεγαλύτερου ποταμού της Ηπείρου, ώστε να διευκολυνθεί η προώθηση ενεργειών για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Περαιτέρω έλεγχοι για την προστασία Καλαμά και Λούρου.

 

Οριοθετήσεις ρεμάτων Π.Ε Πρέβεζας

Υλοποίηση των μελετών που έχουμε παραλάβει και δημοπρατήσει για οριοθετήσεις ρεμάτων

 

Προστατευόμενες περιοχές

Συνεργασία με τους Φορείς Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και αρωγή του έργου τους. Υλοποίηση έργων διαχείρισης - αποκατάστασης των προστατευόμενων περιοχών και οικοσυστημάτων (Αμβρακικός κ. λ. π.). Ανάπτυξη συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης λυμάτων και απορριμμάτων ιδίως στις συσκευασίες (σκοπός η αύξηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή).

 

Αντιπλημμυρικά έργα

Συνέχιση του προγράμματος καθαρισμού ρεμάτων και τάφρων σε κατοικημένες και αγροτικές περιοχές των τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων, που είχαν ως αποτέλεσμα την εξάλειψη πλημμυρικών φαινόμενων, που ήταν συχνά τα προηγούμενα χρόνια.

 

Πολιτική Προστασία

Συντονισμένη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών από τους κρατικούς φορείς, τα ερευνητικά κέντρα και το Πανεπιστήμιο για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων από ακραία φυσικά φαινόμενα. Συνεχίζεται η οργάνωση για την έγκαιρη προετοιμασία για το συντονισμό, πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Η Περιφέρεια συνδράμει το έργο Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος.

Αξιοποιούνται οι δυνάμεις και η προσφορά των εθελοντικών οργανώσεων στα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας.

Έργα - Δράσεις υπερτοπικού χαρακτήρα

(Αρμοδιότητας Κεντρικής Διοίκησης)

ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η ολοκλήρωση των οδικών αξόνων- που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών - είναι προτεραιότητα για την Περιφέρεια Ηπείρου. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλει με παρεμβάσεις της και επίλυση διάφορων ζητημάτων που προκύπτουν.

Η Περιφερειακή Αρχή, έχει ήδη παρέμβει για την επιτάχυνση των εργασιών της Ιόνιας Οδού, με την επίλυση θεμάτων που έχουν σχέση με τις απαλλοτριώσεις, ενώ για τον Ε-65 έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για την κατάληξή της στην Εγνατία Οδό.

Σημαντικής σπουδαιότητας θεωρούνται επίσης η οδική σύνδεση της Εγνατίας Οδού με το μεθοριακό σταθμό Μαυροματίου και της Ιόνιας Οδού με τον Μεθοριακό Σταθμό Κακαβιάς. Για το πρώτο έργο, η Περιφέρεια - που περιλαμβάνει και την παράκαμψη της πόλης της Ηγουμενίτσας- έχει προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες, και η ευθύνη εκπόνησης της μελέτης και στη συνέχεια αναζήτησης των πόρων, πέρασε στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.. Η οδική σύνδεση προς Κακαβιά, είναι σε πιο ώριμο στάδιο, έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και θα αναζητηθούν πόροι για την κατασκευή του έργου.

Οδικός άξονας Άκτιο – Αμβρακία

Το έργο θεωρείται υψίστης σημασίας και έχει τεθεί σε άμεση προτεραιότητα, καθώς αποτελεί το βασικότερο άξονα για την σύνδεση της Ιόνιας Οδού με τα παράλια της Ηπείρου. Οι εργασίες συνεχίζονται με αργούς ρυθμούς και πρέπει να επιταχυνθούν.

Οδική σύνδεση Άρτα - Τρίκαλα

Συνέχιση εργασιών για την πλήρη σύνδεση της νοτίου Ηπείρου με τη Θεσσαλία

Λιμάνι Πρέβεζας

Η αναβάθμιση του λιμανιού Πρέβεζας, της δεύτερης μεγαλύτερης θαλάσσιας πύλης της Ηπείρου, είναι απαραίτητο να προωθηθεί σύμφωνα με το Masterplan που έχει εκπονηθεί, τροποποιούμενης προς τούτο της απόφασης της Επιτροπής. Επιπλέον προωθείται, μέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αμβρακικού ΑΝΑΣΑ, η υλοποίηση της Β' φάσης των έργων εκβάθυνσης διαύλου - λιμένα Πρέβεζας.

Λιμάνι Ηγουμενίτσας

Το Λιμάνι Ηγουμενίτσας, είναι η πρώτη θαλάσσια πύλης της Ελλάδας από τη Δύση και αποκτά συνεχώς όλο και σημαντικότερο ρόλο για τον τουρισμό μας, καθώς πλέον άρχισε να υποδέχεται και κρουαζιερόπλοια. Μετά την ολοκλήρωση - της εν εξελίξει Γ1 φάσης των εργασιών- επιδίωξη είναι να προχωρήσει και η Γ2 φάση.

Μεθοριακός Σταθμός Μαυρομματίου

Επιδιώκουμε, με τη συνεργασία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία ανήκει την αναβάθμιση του μεθοριακού σταθμού Μαυρομματίου Θεσπρωτίας δημιουργία Κέντρου Υποδοχής και προβολής τοπικών προϊόντων

Εμπορευματικός Σταθμός

Η Περιφέρεια σε συνεργασία με τον ΟΛΗΓ και το Δήμο Ηγουμενίτσας, επιδιώκει την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την κατασκευή εμπορευματικού σταθμού κοντά στο Λιμένα Ηγουμενίτσας.

 

Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη

Η Περιφέρεια θα κινηθεί στο πνεύμα του Σ.Ε.Σ., που προωθεί την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία.

Στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, προσέλκυση επενδυτών, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Νέοι επιχειρηματίες

Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχει στη διάθεσή της η Περιφέρεια Ηπείρου (π.χ. ΕΣΠΑ) για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων ανθρώπων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Καινοτομία

Λειτουργεί ήδη στην Περιφέρεια, το Συμβούλιο Καινοτομίας. Στόχος είναι η ενίσχυση των δομών καινοτομίας, όπως το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας - BIC Ηπείρου, με σκοπό την διάχυση της γνώσης στην παραγωγή για την παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.

Γραφείο Επενδύσεων Περιφέρειας Ηπείρου

Ίδρυση ειδικού Γραφείου, με εξειδικευμένο προσωπικό, στην Περιφέρεια Ηπείρου για τη στήριξη, την προώθηση και προσέλκυση επενδύσεων.

Μεθοριακό Εμπορικό Κέντρο

Δημιουργία εμπορικού κέντρου κοντά στα σύνορα με την Αλβανία για την εγκατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων και την απευθείας συναλλαγή με τις αντίστοιχες αλβανικές.

Βιομηχανικές Περιοχές και Πάρκα

Εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων ΒΙ.ΠΕ. συνδρομή του Επιμελητηρίου της Άρτας για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου.

Οι μεγάλοι οδικοί άξονες διευκολύνουν, πλέον, την πρόσβαση στις περιοχές αυτές ευνοώντας την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας οι οποίες θα αποτελέσουν την ατμομηχανή της ηπειρώτικης οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

 

Κοινωνική Πρόνοια - Κοινωνικές δομές

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Ηπείρου, συνεχίζει και εμπλουτίζει τις δράσεις του για την ενίσχυση των κοινωνικών ιδρυμάτων σε όλες τις Περιφερειακές ενότητες, την επέκταση των κοινωνικών φροντιστηρίων κ.α..

Η Περιφέρεια:

 • Στηρίζει έμπρακτα τις δομές του ΚΕΘΕΑ, οι οποίες με τη συνδρομή της αναπτύσσονται σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, με την Περιφερειακή Αρχή να συμπαρίσταται ενεργά στην προσπάθεια εξεύρεσης νέων χώρων για τις ανάγκες του και ιδιαίτερα για τη δημιουργία Μονάδας Απεξάρτησης στην Ήπειρο.
 • Συνδράμει το έργο της ΕΛΕΠΑΠ, κατασκευάζοντας - μέσω ΕΣΠΑ- της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
 • Δημιουργούμε υποδομή για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για πάσχοντες από Αλτσχάιμερ.
 • Ολοκλήρωση διαδικασιών  σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την ανέγερση νέου καταστήματος Κράτησης στα Ιωάννινα.

 

Υγεία και Κοινωνική Πολιτική

Ζητούμενο είναι η απόδοση στις Περιφέρειες των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τον "Καλλικράτη".

 • Η Περιφέρεια ολοκλήρωσε τις υποδομές σε ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, ολοκληρώνει την επέκταση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
 • Συνεχίζει τις προσπάθειες για νέο νοσοκομείο στην Πρέβεζα για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη η αρχιτεκτονική προμελέτη.
 • Θέτουμε ως προτεραιότητα τη στελέχωση και λειτουργία του Κέντρου Αντιμετώπισης Αλκοολισμού και Χρηστών Ναρκωτικών Χατζηκώστα, μέσω και από συνεργασίες, καθώς και του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, για το οποίο η Περιφέρεια / Π.Ε. Θεσπρωτίας ολοκλήρωσε την οδική σύνδεση, την αποχέτευση και την ύδρευση.
 • Σταδιακή τοποθέτηση απινιδιτών σε μαζικούς χώρους αθλητισμού.

 

Τρίτη ηλικία

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και των ατόμων που χρήζουν βοήθειας αποτελούν βασική προτεραιότητα. Θα στηριχθούν δράσεις και προγράμματα, όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι» και τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων καθώς επίσης και όλες οι μονάδες κοινωνικές πρόνοιας, γηροκομεία κ.α.

Υποδομές

Τοπικά οδικά δίκτυα

 • Δίνεται βαρύτητα στην οδική ασφάλεια.
 • Βελτιώνονται σταδιακά τα επικίνδυνα σημεία του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου
 • Σε προτεραιότητα τίθενται οι αποκαταστάσεις των ζημιών από τα καιρικά φαινόμενα.
 • Συνεχίζεται το πρόγραμμα κατασκευής σύγχρονου οδικού δικτύου και συνδέσεων με κεντρικούς οδικούς άξονες.

   

Στον προγραμματισμό της Περιφέρειας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, έργα όπως:

 • Παράκαμψη Νικόπολης - Νέα είσοδος της πόλης της Πρέβεζας
 • Κατασκευή λεωφόρου Νιάρχου, με παράπλευρο ποδηλατόδρομο και πρόβλεψη διέλευσης τραμ
 • Περιφερειακή οδός Πάργας
 • Σύνδεση με Ιόνια Οδό από Κόμβο Καμπής – Γέφυρα Καλογήρου – Πρέβεζα
 • Κόμβος Παραμυθιάς επί της Εγνατίας μέχρι το Μεσοπόταμο για τη σύνδεση της Εγνατίας με την περιοχή Φαναρίου
 • Εθνική οδός από Πάργα έως Μεσοπόταμο και κόμβος Λούτσας
 • Δρόμος Θεσπρωτικού – Γέφυρα Μπακόλα για σύνδεσή του με τον κόμβο της Τύριας (επί της Εγνατίας).
 • Σύνδεση Τζουμέρκων με Ιόνια Οδού, μέσω του κόμβου Τερόβου,
 • Είσοδος πόλης Ηγουμενίτσας,
 • Βελτίωση επ. οδός Ελευθεροχώρι - Σούλι,
 • Οδική σύνδεση Ηγουμενίτσα- Πλαταριά
 • Κατασκευή του κόμβου Νεοχωρίου (Άρτας).
 • Διαπλάτυνση επ. οδού Περάνθης- Κομποτίου, σύνδεση με την Ιόνια Οδό.
 • Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Καστανιά- Τετράκωμο
 • Οδική σύνδεση Π.Ε. Άρτας με Π.Ε. Αιτωλοακαρνανία από Μεσόπυργο.
 • Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή της παραλίμνιας οδού στην τεχνητή λίμνη Πουρναρίου.

Σε επόμενο στάδιο εντάσσεται ο προγραμματισμός σύνδεσης της Λευκοθέας με τη Βροσύνα, του Ζαγορίου με την Εγνατία οδό και την παλαιά Εθνική Οδό.

Τραμ στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων

Η προοπτική λειτουργίας Μέσου Μεταφοράς Σταθερής Τροχιάς (ΤΡΑΜ) στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων για βιώσιμη λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος, αποτελεί στόχο μέσω της ένταξης του έργου στο πρόγραμμα "Διασυνδέοντας την Ευρώπη".

Αλιευτικά Καταφύγια

 • Ολοκληρώνονται τα Αλιευτικά Καταφύγια Παντοκράτορα Πρέβεζας και Κορωνησίας Άρτας
 • Προκήρυξη για τη σύνταξη μελέτης για τα αλιευτικά καταφύγια Νεοχωρίου και Σαλαώρας.
 • Νομιμοποίηση όλων των αλιευτικών στην Π.Ε., με επόμενο στόχο τον εκσυγχρονισμός τους.
 • Η Περιφέρεια, μετά τον καθαρισμό των καταφυγίων Βάλτου Πάργας, Λυγιάς και Καστροσυκιάς, συνεχίζει το πρόγραμμά της και σε άλλες παραθαλάσσιες περιοχές.