Χρήστου Αλεξάνδρα

Χρήστου (Βαρβάρα) Αλεξάνδρα

Είναι κάτοχος πτυχίου κοινωνικής εργασίας και αποφοίτησε από το ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης. Τελείωσε την πρακτική της άσκηση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και έκτοτε δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως κοινωνική λειτουργός.

Φοίτησε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα με τίτλο «Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» με εξειδίκευση στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής.

Είναι κάτοχος πτυχίου αγγλικών και πιστοποίησης γνώσεων Η/Υ.

Υπήρξε εθελόντρια σε δράσεις ένταξης προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων και παιδιών θυμάτων πολέμου.

Εργάστηκε ως κοινωνική λειτουργός στο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Ηγουμενίτσας και συμμετείχε στο διοικητικό συμβούλιο ως εισηγήτρια προγραμμάτων και δράσεων για την Τρίτη ηλικία.

Ήταν συνεργάτης της ΑΝΕΘ, με αρμοδιότητες συμβουλευτικής σε άνεργους – ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Ήταν οργανωτικά και επιστημονικά υπεύθυνη σε πρόγραμμα κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης ατόμων απειλούμενων από αστεγία από το 2013 έως το 2018.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων της διετέλεσε συντονίστρια ανθρώπινου δυναμικού, με αρμοδιότητες που αφορούσαν την καταγραφή κοινωνικών αναγκών, τον σχεδιασμό δράσεων και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, για την εξυπηρέτηση του γενικού πληθυσμού σε συνθήκες κρίσης.

Από το 2013 εκτελεί τα καθήκοντά της ως προϊσταμένη του τμήματος προστασίας τρίτης ηλικίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ηγουμενίτσας και παράλληλα συμμετέχει σε ομάδες σχεδιασμού και υλοποίησης έργων σχετικών με την κοινωνική πολιτική στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Παρακολουθεί συστηματικά σεμινάρια σχετικά με τη διερεύνηση μεθόδων και την εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση δράσεων, που έχουν ως στόχο την κοινωνική ευημερία των πολιτών.

Scroll to Top