Πρωί: 9.15 π.μ. Βαλανιδοράχη- Αμμουδιά- Μεσοπόταμος, Καναλάκι (περίπου 12 μ.) , Λυγιά- Λούτσα, Καστροσυκιά, Κανάλι, Λούρος- Ωρωπός
Απόγευμα: 6 μ.μ. Αγ. Κυριακή – Αγιά - Ανθούσα –– Πάργα.