Παπαρούσης Χριστόδουλος (Άκης)

Παπαρούσης Χριστόδουλος (Άκης)

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα και κατάγεται από τη Βίτσα Ζαγορίου.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων.

Ελεύθερος Επαγγελματίας, Μελετητής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων και συνιδιοκτήτης της εταιρείας «Χ. ΠΑΠΑΡΟΥΣΗΣ – Μ. ΛΥΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.», με αντικείμενο την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής αναπτυξιακών προγραμμάτων και την εν γένει υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Master, στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Γεωργική Μηχανική, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στη Διαχείριση Αποβλήτων, της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, του ΕΑΠ.

Από το 2018 έως σήμερα, υπηρετεί τον Επαγγελματικό κόσμο του Νομού Ιωαννίνων, από τη θέση του Αντιπροέδρου του Εμποροβιοτεχνικού – Βιομηχανικού Επιμελητήριου Ιωαννίνων.

Είναι Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελετητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Scroll to Top