Ψαθάς Βασίλειος

Ψαθάς Βασίλειος

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος (Τομέας Ανάπτυξης & Προγραμματισμού) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει λάβει μέρος σε πολλά σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης με αντικείμενο την οικονομία, την ανάπτυξη και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στη Μεταπτυχιακή εκπαίδευσή του συμπεριλαμβάνονται προγράμματα κατάρτισης Συμβούλων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπαίδευση Στελεχών Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Γνωρίζει Αγγλικά και έχει εργαστεί ως ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε διάφορους ιδιωτικούς φορείς. Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Διοίκησης στην ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ ομίλου ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Με την εφαρμογή του Νόμου «Καλλικράτης» και την πρώτη αιρετή Περιφερειακή Αρχή, άρχισε να ασκεί τα καθήκοντα του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας.

Έχει συμμετάσχει στη σύνταξη μελετών και επενδυτικών σχεδίων για την αξιοποίηση Κοινοτικών Πόρων (Επιχειρησιακά Προγράμματα, Αναπτυξιακοί Νόμοι κλπ).

Scroll to Top