Μπασιούκα Αφροδίτη

Μπασιούκα Αφροδίτη

Κατάγεται από το Αθαμάνιο Άρτας και διαμένει μόνιμα από το 2012.

Είναι κόρη του Σταματίου Μπασιούκα – Οικονομολόγου και της Βασιλικής Τυρολόγου – Συνταξιούχου εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Είναι Πτυχιούχος Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών: MSc  «Πολεοδομία – Χωροταξία» και MSc «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, και καλή γνώση της γαλλικής και της ιταλικής.

Έχει απασχοληθεί σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την συμβολή των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών στον μετασχηματισμό της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών, μέσω δημογραφικών και κοινωνικοπολιτικών αναλύσεων και τη χρήση προγραμμάτων χωρικής ανάλυσης, διαχείρισης δεδομένων και απεικόνισης.

Από το 2012 έως σήμερα εργάζεται στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων με αντικείμενο την παρακολούθηση προγραμμάτων χρηματοδότησης (Interreg, ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» κλπ), την προετοιμασία και την υποβολή προτάσεων για την ένταξη των έργων του Δήμου σε αυτά.

Scroll to Top