Γιολδάσης Βασίλης

Γιολδάσης Βασίλειος

Γεννήθηκε στη Φιλιππιάδα Πρέβεζας και κατοικεί στο Μύτικα Πρέβεζας.

Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις υπηρετώντας στο ταχυδρομικό σώμα με ειδικότητα διαχειριστής επιταγών.

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), Τμήματος Στατιστικής και γνωρίζει αγγλικά.

Έχει διδάξει ως καθηγητής σε Σεμινάρια Επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση: Στατιστική, Οικονομικά μαθηματικά, Marketing, Management, Η/Υ, Επαγγελματικό Προσανατολισμό κ.α. Είναι πιστοποιημένος εισηγητής σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης (Μητρώο εκπαιδευτών Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ)

Από 01/02/1995 έως 31/06/1995 υπήρξε επιστημονικός σύμβουλος στο Κ.Ε.Κ Περιφερειακής Εμβέλειας ΗΠ.ΕΚ. (Ηπειρωτική Εκπαιδευτική), έδρα Ιωάννινα.

Από 01/07/1995 έως 31/08/1996 υπήρξε επιστημονικός σύμβουλος στο Κ.Ε.Κ Περιφερειακής Εμβέλειας «Ευκλείδης» , έδρα Αθήνα.

Από 1996 έως το 2003 διετέλεσε Δ/ντης Σπουδών στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας (Κ.Ε.Κ Κ.Ε.Α.Α.Π Α.Ε). Το 2003 υπέβαλε παραίτηση από το Κ.Ε.Κ της Ν.Α. Πρέβεζας και ίδρυσε στην πόλη της Πρέβεζας και στη Φιλιππιάδα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Κέντρα Εκμάθησης Πληροφορικής, Οικονομίας-Διοίκησης).

Από 15/10/2004 έως 31/10/2005 ασκεί καθήκοντα Υπευθύνου Εκπαίδευσης στο Κ.Ε.Ε Θεσπρωτίας (Γ.Γ.Ε.Ε Υπουργείο Παιδείας).

Από 05/08/2005 είναι Προϊστάμενος Παραρτήματος στο Κ.Ε.Κ. Ευκλείδης στο Παράρτημα Πρέβεζας.

Από το 2010 μέχρι σήμερα είναι εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του είναι Τακτικό μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, Τακτικό μέλος στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ της Περιφέρειας Ηπείρου, Τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Παραρτήματος της UNESCO στην Πρέβεζα.

Αντιπρόεδρος Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας από 1/02/2014-10/02/2016.

Διετέλεσε Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου (3/2017-4/2018).

Scroll to Top