Βασιλείου Αντώνιος

Βασιλείου Αντώνιος

Γεννήθηκε στο Κορφοβούνι Άρτας, διαμένει μόνιμα στα Ιωάννινα και είναι έγγαμος με σύζυγο εκ Συρράκου Ιωαννίνων και τρία ενήλικα τέκνα.

Είναι Απόφοιτος του εξαταξίου γυμνασίου Φιλιππιάδας Πρεβέζης.

Απόφοιτος Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Ανθυπολοχαγός Μηχανικού) και σήμερα Αντιστράτηγος εν αποστρατεία.

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Πτυχιούχος MASTER του Ναυτικού Πανεπιστημίου ΗΠΑ (Naval Postgraduate University Monterey California), στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Πληροφορικά Συστήματα (Master in Management Science & Information Systems).

Απόφοιτος Στρατιωτικής Σχολής Ξένων Γλωσσών (Αγγλικά).

Απόφοιτος Σχολής Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού.

Απόφοιτος Ανωτάτης Σχολής Πολέμου.

Έχει διατελέσει Διοικητής Υπομονάδων, Μονάδων και Μεγάλων Μονάδων και Επιτελής σε Μεγάλους Σχηματισμούς του Στρατού Ξηράς (ΓΕΣ, 1η Στρατιά, Δ΄ΣΣ).

Καθηγητής Πληροφορικής στη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Υποδιοικητής και Διευθυντής Γραφείου Έργων 1ης ΜΟΜΑ με αρμοδιότητα τον προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων οδοποιίας περιοχής Ηπείρου.

Προϊστάμενος Γραφείου Πληροφορικής της 1ης Στρατιάς του ΓΕΣ.

Επιτελής στην Διεύθυνση Αμυντικής Σχεδίασης, Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού του ΓΕΣ/ΔΑΣΠ.

Διευθυντής Γραφείου της Διευθύνσεως Πληροφορικής και Μελετών του ΓΕΣ/ΔΙΠΜΕ.

Αναλυτής Συστημάτων Διοικήσεως και Ελέγχου Πληροφοριών (CCIS – ΣΔΕΠ) στο κεντρικό στρατηγείο του ΝΑΤΟ (NC3A) – Βρυξέλλες Βελγίου.

Στρατιωτικός Σύμβουλος σε θέματα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (CSBM) και Ελέγχου Συμβατικών Εξοπλισμών (CFE) στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ – OSCE) – Βιέννη Αυστρίας

Υπεύθυνος ανάπτυξης δικτύων υπολογιστών σε εθνικές και διεθνείς στρατιωτικές ασκήσεις (Ουκρανία, Βέλγιο, Γερμανία).

Επιστημονικό μέλος πολυεθνικής ΝΑΤΟϊκής ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου ισορροπίας δυνάμεων σε περιοχές  με δυναμική εχθροπραξιών.

Υπεύθυνος Πολιτικής Άμυνας στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων.

Μηχανικός έργων και Προϊστάμενος Τμημάτων Ποιοτικού Ελέγχου, Συστήματος Διαχείρισης ISO 9001:2008 και Μηχανοργάνωσης τεχνικής εταιρείας κατασκευών.

Κατέχει λοιπές γνώσεις και ιδιότητες: Πιστοποιημένος Μηχανικός στην Ασφάλεια και Υγεία Έργων.

Πιστοποιημένος Επιθεωρητής ISO 9001:2008.

Ενεργειακός Επιθεωρητής Β΄ Τάξεως ΥΠΕΚΑ.

Εξειδίκευση και ενασχόληση σε θέματα ΑΟΖ (Συνθήκη Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης – United Nations Convention on the Law of the Sea) τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια με παρουσιάσεις και διαλέξεις.

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Proficiency, με άδεια διδασκαλίας από το Υπουργείο Παιδείας και τουλάχιστον 7ετή χρήση της σε διεθνείς οργανισμούς (ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ) σε Αμερική, Καναδά, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Αυστρία, Ρουμανία κ.α.).

Επικοινωνία :  email: info4@antoniosvasileiou.gr

Facebook: antonios.vasileiou.7

Ιστοσελίδα : www.antoniosvasileiou.gr

Τηλ. Επικοινωνίας : 693 684 0546

Scroll to Top